DUCHOVNÍ SPRÁVCE

fararP. ThLic. Radovan Hradil, farář

 • Narodil se 20. listopadu 1965 v Rýmařově v rodině lesníka a dlouholetého myslivce. V roce 1985 maturoval na Střední průmyslové škole v Bruntále.
 • V letech 1986-1987 absolvoval základní vojenskou šlužbu u Stavebního praporu ve Výškově na Moravě (dříve PTP).
 • V roce 1988 byl přijat ke studiiu na CMBF v Litoměřicích. Po revoluci 1989 pokračoval ve studiu na CMBF UP v Olomouci, teologická studia dokončil v roce 1993 (Mgr.).
 • Téhož roku 26. června přijal jáhenské svěcení z rukou pomocného olomouckého biskupa Mons. Josefa Hrdličky.
 • Pomáhal 1989-1991  na sekretariátu olomouckého arcibiskupa a metropolity  moravského  Mons. ThDr. Františka  V a ň á k a,  dr. h. c. (více zde) v  průběhu jeho biskupské služby.
 • V roce 1992 absolvoval kurz italštiny v Urbánii a následující rok více jak měsíc pastorační praxi v Benátkách. V letech 1993-1994 vykonal jáhenskou praxi ve Vsetíně.
 • Dne 18. června 1994 v katedrále sv. Václava v Olomouci přijal kněžské svěcení prostřednictvím arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera a byl ustanoven kaplanem v Krnově, exkurendo administrátorem Lichnov, Sosnová a Zátor.
 •  S platností od 1.7. 1995 byl P. Radovan Hradil ustanoven administrátorem v Javorníku, exkurendo administrátor Bílý Potok, Uhelná, Vlčice a Travná.
 • Po rozdělení arcidiecéze olomoucké v roce 1996 jej nový biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz, O.Praem. ustanovil od 1.7.1997 administrátorem v Ludgeřovicích.
 •  K 1.7. 2000 je P. Hradil jmenován farářem v Chlebovicích, exkurendo administrátor ve Staříči. Dne 28.1. 2005 ukončil první stupeň postgraduálního studia na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi z oboru kanonického práva (ThLic.).
 • Dne 1.7. 2006- dosud farářem ve Velkých Hošticích.

Kněžské heslo :  „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“  Fil 4,13

 

farar_down