AKTUALITY

  francis9.6.2017   Papež jmenoval pět nových kardinálů ze tří kontinentů

Papež František se rozhodl povýšit pět římskokatolických duchovních do kardinálského stavu. Svůj záměr oznámil František včera ve Vatikánu s tím, že slavnostní jmenování bude v červnu. František novými kardinály jmenuje duchovní z Laosu, Mali, Salvadoru, Španělska a Švédska. V Laosu a Švédsku patří katolická víra mezi menšinová náboženství.

Kardinálové jsou papežovými nejbližšími poradci a ti, kterým je méně než 80 let, mají povinnost účastnit se konkláve, tedy volby hlavy katolické církve. Slavnostní obřad se odehraje 28. června.

Jmenování kardinálů patří k nejdůležitějším papežovým pravomocem; díky němu má možnost ovlivnit i volbu svého nástupce. Volby Františka se během konkláve v roce 2013 zúčastnilo 115 kardinálů.

V červnu se novými kardinály stanou apoštolský vikář Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun z Laosu, maliský arcibiskup Jean Zerbo, salvadorský biskup Gregorio Rosa Chávez, barcelonský arcibiskup Juan José Omella a stockholmský biskup Anders Arborelius.

6.3.2017   Členové ekonomické rady farnosti:

Ing. Josef Teuer za obec Velké Hoštice

Marcela Nowaková za obec Velké Hoštice

Helmut Holeš za městskou část Malé Hoštice

Ing. Vilém Stiborský za obec Chlebičov

 

kardinalovePetrův nástupce oznámil jmenování nových kardinálů

Vatikán. Petrův nástupce se v závěru dnešní bohoslužby na Svatopetrském náměstí, po společné mariánské modlitbě Anděl Páně, obrátil k přítomným:

„Drazí bratři a sestry,
S potěšením oznamuji, že v sobotu 19. listopadu v předvečer uzavření Svaté brány Milosrdenství povedu konzistoř spojenou s jmenováním 13ti nových kardinálů z pěti kontinentů. Jedenáct zemí, ze kterých pocházejí, vyjadřuje všeobecnost církve, která hlásá a dosvědčuje dobrou zvěst Božího Milosrdenství v každém koutu země. Včlenění nových kardinálů do římské diecéze je dále výrazem nerozlučného svazku mezi Petrovým stolcem a místními církvemi celého světa.
V neděli 20. listopadu na slavnost Krista Krále, kdy bude zakončen mimořádný Svatý rok Milosrdenství budu spolu s novými kardinály, kardinálským kolegiem, s arcibiskupy, biskupy a kněžími koncelebrovat mši svatou.
Zde jsou jména nových kardinálů:

1. Mons. Mario Zenari, který zůstává apoštolským nunciem v milované a trýzněné Sýrii (Itálie)
2. Mons. Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., arcibiskup Bangui (Středoafrická republika)
3. Mons. Carlos Osoro Sierra, arcibiskup Madridu (Španělsko)
4. Mons. Sérgio da Rocha, arcibiskup Brasilie (Brazílie)
5. Mons. Blase J. Cupich, arcibiskup Chicaga (Spojené státy americké)
6. Mons. Patrick D’Rozario, C.S.C., arcibiskup Dhaky (Bangladéš)
7. Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcibiskup Méridy (Venezuela)
8. Mons. Jozef De Kesel, arcibiskup Bruselu-Mechelen (Belgie)
9. Mons. Maurice Piat, arcibiskup Port Louis (Mauricius)
10. Mons. Kevin Joseph Farrell, prefekt úřadu římské kurie pro laiky, rodinu a život (Spojené státy americké)
11. Mons. Carlos Aguiar Retes, arcibiskup Tlalnepantla (Spojené státy mexické)
12. Mons. John Ribat, M.S.C., arcibiskup Port Moresby (Papua Nová Guinea)
13. Mons. Joseph William Tobin, C.SS.R., arcibiskup Indianapolis (Spojené státy americké).

K těmto členům kardinálského kolegia připojuji také dva emeritní arcibiskupy a jednoho emeritního biskupa, kteří vynikli svou pastorační službou, a kněze, jenž vydal jasné křesťanské svědectví. Reprezentují mnohé biskupy a kněze, kteří v celé církvi povznášeji lid Boží zvěstováním milosrdné Boží lásky, každodenní péčí o Pánovo stádce a vyznáváním víry.
Jsou to:

1. Mons. Anthony Soter Fernandez, emeritní arcibiskup Kuala Lumpur (Malajsie)
2. Mons. Renato Corti, emeritní arcibiskup Novary (Itálie)
3. Mons. Sebastian Koto Khoarai, O.M.I, emeritní biskup Mohale’s Hoek (Lesotho)
4. Důstojný Ernest Simoni, kněz arcidiecéze Skadar-Pult (Albánie).

Modleme se za nové kardinály, aby mi upevněním svého přilnutí ke Kristu, Nejvyššímu, milosrdnému a věrnému Veleknězi (srov. Žid 2,17), pomáhali v mojí službě římského biskupa a „trvalému a viditelnému principu a základu jednoty víry a společenství“ (srov. Lumen gentium, 18).“

 

birmovani

 

 

 

 

 

aprijmaniprijmani2farar_down