AKTUALITY

20.5.2022  Scholička

15.5.2022  Nový primas český

22.4.2022  Slovo duchovního správce

1.3.2020  Slovo apoštolského administrátora MONS. MARTINA DAVIDA

 

14.3.2020  Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

 

1.6.2019 Místní duchovní správce – P.ThLic. Mgr. Radovan H r a d i l , Ph.D. , farář slaví významnou událost.

francis

 

9.6.2017   Papež jmenoval pět nových kardinálů ze tří kontinentů

Papež František se rozhodl povýšit pět římskokatolických duchovních do kardinálského stavu. Svůj záměr oznámil František včera ve Vatikánu s tím, že slavnostní jmenování bude v červnu. František novými kardinály jmenuje duchovní z Laosu, Mali, Salvadoru, Španělska a Švédska. V Laosu a Švédsku patří katolická víra mezi menšinová náboženství.

Kardinálové jsou papežovými nejbližšími poradci a ti, kterým je méně než 80 let, mají povinnost účastnit se konkláve, tedy volby hlavy katolické církve. Slavnostní obřad se odehraje 28. června.

Jmenování kardinálů patří k nejdůležitějším papežovým pravomocem; díky němu má možnost ovlivnit i volbu svého nástupce. Volby Františka se během konkláve v roce 2013 zúčastnilo 115 kardinálů.

V červnu se novými kardinály stanou apoštolský vikář Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun z Laosu, maliský arcibiskup Jean Zerbo, salvadorský biskup Gregorio Rosa Chávez, barcelonský arcibiskup Juan José Omella a stockholmský biskup Anders Arborelius.

6.3.2017   Členové ekonomické rady farnosti:

Ing. Josef Teuer za obec Velké Hoštice

Marcela Nowaková za obec Velké Hoštice

Helmut Holeš za městskou část Malé Hoštice

Ing. Vilém Stiborský za obec Chlebičov

 

kardinalovePetrův nástupce oznámil jmenování nových kardinálů

Vatikán. Petrův nástupce se v závěru dnešní bohoslužby na Svatopetrském náměstí, po společné mariánské modlitbě Anděl Páně, obrátil k přítomným:

„Drazí bratři a sestry,
S potěšením oznamuji, že v sobotu 19. listopadu v předvečer uzavření Svaté brány Milosrdenství povedu konzistoř spojenou s jmenováním 13ti nových kardinálů z pěti kontinentů. Jedenáct zemí, ze kterých pocházejí, vyjadřuje všeobecnost církve, která hlásá a dosvědčuje dobrou zvěst Božího Milosrdenství v každém koutu země. Včlenění nových kardinálů do římské diecéze je dále výrazem nerozlučného svazku mezi Petrovým stolcem a místními církvemi celého světa.
V neděli 20. listopadu na slavnost Krista Krále, kdy bude zakončen mimořádný Svatý rok Milosrdenství budu spolu s novými kardinály, kardinálským kolegiem, s arcibiskupy, biskupy a kněžími koncelebrovat mši svatou.
Zde jsou jména nových kardinálů:

1. Mons. Mario Zenari, který zůstává apoštolským nunciem v milované a trýzněné Sýrii (Itálie)
2. Mons. Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., arcibiskup Bangui (Středoafrická republika)
3. Mons. Carlos Osoro Sierra, arcibiskup Madridu (Španělsko)
4. Mons. Sérgio da Rocha, arcibiskup Brasilie (Brazílie)
5. Mons. Blase J. Cupich, arcibiskup Chicaga (Spojené státy americké)
6. Mons. Patrick D’Rozario, C.S.C., arcibiskup Dhaky (Bangladéš)
7. Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcibiskup Méridy (Venezuela)
8. Mons. Jozef De Kesel, arcibiskup Bruselu-Mechelen (Belgie)
9. Mons. Maurice Piat, arcibiskup Port Louis (Mauricius)
10. Mons. Kevin Joseph Farrell, prefekt úřadu římské kurie pro laiky, rodinu a život (Spojené státy americké)
11. Mons. Carlos Aguiar Retes, arcibiskup Tlalnepantla (Spojené státy mexické)
12. Mons. John Ribat, M.S.C., arcibiskup Port Moresby (Papua Nová Guinea)
13. Mons. Joseph William Tobin, C.SS.R., arcibiskup Indianapolis (Spojené státy americké).

K těmto členům kardinálského kolegia připojuji také dva emeritní arcibiskupy a jednoho emeritního biskupa, kteří vynikli svou pastorační službou, a kněze, jenž vydal jasné křesťanské svědectví. Reprezentují mnohé biskupy a kněze, kteří v celé církvi povznášeji lid Boží zvěstováním milosrdné Boží lásky, každodenní péčí o Pánovo stádce a vyznáváním víry.
Jsou to:

1. Mons. Anthony Soter Fernandez, emeritní arcibiskup Kuala Lumpur (Malajsie)
2. Mons. Renato Corti, emeritní arcibiskup Novary (Itálie)
3. Mons. Sebastian Koto Khoarai, O.M.I, emeritní biskup Mohale’s Hoek (Lesotho)
4. Důstojný Ernest Simoni, kněz arcidiecéze Skadar-Pult (Albánie).

Modleme se za nové kardinály, aby mi upevněním svého přilnutí ke Kristu, Nejvyššímu, milosrdnému a věrnému Veleknězi (srov. Žid 2,17), pomáhali v mojí službě římského biskupa a „trvalému a viditelnému principu a základu jednoty víry a společenství“ (srov. Lumen gentium, 18).“

 

birmovani

 

 

 

 

 

aprijmaniprijmani2farar_down