HISTORIE

aStručná historie farního kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých HošticíchDne 7. srpna 1774 byl kostel konsekrován Msgre. Matyášem Františkem Chorinským, t.č. světícím biskupem královéhradeckým a v roce 1777 prvním biskupem brněnským. Biskup Chorinský byl příslušník starého českého rodu, který se roku 1491 usadil v moravské Choryni u Valašského Meziříčí.Farní  kostel  patří  mezi  mimořádně  krásné barokní chrámové stavby
ve  Slezském kraji. Byl  postaven podle plánů stavitele Jakuba Pánka
s lodí ve tvaru kříže. Hodnotnou freskovou výzdobu zhotovil v letech 1772 až 1774 známý malíř Sebastini.bPři válečných událostech v roce 1945 byl kostel silně poškozen. Malby byly   pomoci   snímků   obnoveny  v  padesátých   letech  O.  Stritzkem
a S. Hrabětou. Současně proběhla také složitá obnova celého interiéru kostela.

Oltářní obraz, na kterém je vyobrazen sv. Jan Křtitel   a   obrazy   v   bočních   kaplích   (výjevy ze života Panny Marie a Svatí pomocníci v nouzi) jsou dílem Ignáce Raaba. Křížovou cestu namaloval  F. V. Korompay.

Malebné    průčelí    kostela   se   honosí    dvěma   věžemi,   balkonem
a štukovým znakem zakladatelů kostela – hraběte Ignáce Dominika Chorinského   (tehdejší    majitel   panství   a   velký   příznivec  umění)
a  jeho  ženy  Barbory.  Ve  výklencích  věží  se  nachází sochy sv. Jana
a  Pavla.

Duchovní správci farnosti Velké Hoštice od 19. stol. do současnosti

 • P. David Ignác Kremser, nar. 13.1.1750 v Plšti (dnes Polsko),
  administrátor ve Velkých Hošticích v letech 1783 – 1833.
 • P. Jonáš Werner, nar. 9.9.1765 v Plšti (dnes Polsko),
  administrátor ve Velkých Hošticích v letech 1833 – 1842.
 • P. Šimon Jaroschek, nar. 28.10.1807 ve Velkých Hošticích,
  administrátor ve Velkých Hošticích v letech 1842 – 1848.
 • P. František Horn, nar. 15.3.1812 ve farnosti Nasile,
  I. farář ve Velkých Hošticích v letech 1848 – 1858.
 • P. Jan Poštulka, nar. 19.5.1824 v Dolním Benešově,
  II. farář ve Velkých Hošticích v letech 1858 – 1868.
 • P. Josef Konetzný, nar. 6.2.1832 v Ludgeřovicích,
  III. farář ve Velkých Hošticích v letech 1869 – 1887.
 • P. Josef Pientka,
  administrátor ve Velkých Hošticích v roce 1888.
 • P. Julius Deponte, nar. 16.8.1864 v Bavorově,
  na kněze vysvěcen v r. 1887,
  IV. farář ve Velkých Hošticích v letech 1893 – 1919.
 • P. Florián Dedek, nar. 17.10.1887 v Kozmicích,
  na kněze vysvěcen v r. 1913,
  V. farář ve Velkých Hošticích v letech 1919 – 1948.
 • P. Štěpán Křemeček, nar. 10.10.1910 v Žadovicích,
  na kněze vysvěcen v r. 1938,
  arcibiskupský rada,  provizor v letech 1948 – 1959,
  administrátor ve Velkých Hošticích v letech 1959 – 1962.
 • P. Vincenc Stiborský, nar. 14.7.1885 ve Velkých Hošticích,
  na kněze vysvěcen v r. 1913,
  administrátor ve Velkých Hošticích v letech 1962 – 1963.
 • P. Vilém Ševčík, nar. 4.4.1908 v Břestku u Buchlovic,
  na kněze vysvěcen v r. 1933,
  arcibiskupský rada,
  administrátor ve Velkých Hošticích v letech 1963 – 1988.
 • P. Pavel Bartko, CCG, nar. 1928 v Banské Stiavnici,
  na kněze vysvěcen v r. 1972,
  administrátor ve Velkých Hošticích v letech 1988 – 1996.
 • P. ICLic. Kazimierz Płachta, nar. 16.2.1955 ve Wlosienici (Polsko),
  na kněze vysvěcen v r. 1996 v Olomouci,
  soudce interdiecézního soudu v Olomouci,
  VI. farář ve Velkých Hošticích v letech 1996 – 2006.
 • P. ThLic. Radovan Hradil, nar. 20.11.1965 v Rýmařově,
  na kněze vysvěcen v r. 1994 v Olomouci,
  VII. farář ve Velkých Hošticích od r. 2006 – dosud.