DUCHOVNÍ SPRÁVCE

P.ThLic. Mgr. Radovan H r a d i l , Ph.D. , farář

 • Narodil se 20. listopadu 1965 v Rýmařově v rodině lesníka a dlouholetého myslivce. V roce 1985 maturoval na Střední průmyslové škole v Bruntále.
 • V letech 1986-1987 absolvoval základní vojenskou šlužbu u Stavebního praporu ve Výškově na Moravě (dříve PTP).
 • V roce 1988 byl přijat ke studiiu na CMBF v Litoměřicích. Po revoluci 1989 pokračoval ve studiu na CMBF UP v Olomouci, teologická studia dokončil v roce 1993 (Mgr.).
 • Téhož roku 26. června přijal jáhenské svěcení z rukou pomocného olomouckého biskupa Mons. Josefa Hrdličky.
 • Pomáhal 1989-1991 na sekretariátu olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského Mons. ThDr. Františka Vaňáka, dr. h. c. (více zde) v  průběhu jeho biskupské služby.
 • V roce 1992 absolvoval kurz italštiny v Urbánii a následující rok více jak měsíc pastorační praxi v Benátkách.
 • V letech 1993-1994 vykonal jáhenskou praxi ve Vsetíně.
 • Dne 18. června 1994 v katedrále sv. Václava v Olomouci přijal kněžské svěcení prostřednictvím arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera a byl ustanoven kaplanem v Krnově, exkurendo administrátorem Lichnov, Sosnová a Zátor.
 • S platností od 1.7. 1995 byl P. Radovan Hradil ustanoven administrátorem v Javorníku, exkurendo administrátor Bílý Potok, Uhelná, Vlčice a Travná.
 • Po rozdělení arcidiecéze olomoucké v roce 1996 jej nový biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz, O.Praem. ustanovil od 1.7.1997 administrátorem v Ludgeřovicích.
 • K 1.7. 2000 je P. Hradil jmenován farářem v Chlebovicích, exkurendo administrátor ve Staříči. Dne 28.1. 2005 ukončil první stupeň postgraduálního studia na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi z oboru kanonického práva (ThLic.).
 • Dne 1.7. 2006- dosud farářem ve Velkých Hošticích.
 • V roce 2017 získal doktorát na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi (více zde), / tématem práce byla : Právně normativní činnost kardinála Bedřicha Fürstenberga, arcibiskupa olomouckého/

Kněžské heslo : "Všechno mohu v tom, který mi dává sílu." Fil 4,13

Odborná a publikační činnost

P. ThLic. Radovan Hradil, Działalność prawno-normatywna kardynała Bedřicha Fürstenberga, arcybiskupa ołomunieckiego, przewód wszczęty 22.03.12, promotor ks. prof. dr hab. Edward Górecki

streszczenie w j. polskim

recenzja dr hab. Urszuli Nowickiej, prof, UPHdr hab. Urszuli Nowickiej, prof, UPH

recenzja ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL

zdroj informací: http://www.pwt.wroc.pl/index.php/2014-10-28-09-46-09/2015-02-11-08-03-30/doktoraty

 

 

P. ThLic. Radovan Hradil, Budete mi svědky, Matice cyrilometodějská s. r. o., 2002, ISBN 80-7266-111-6

Malá bibliografie zachycující život a dílo arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. ThDr. Františka Vaňáka. Jeho biskupská služba zachycuje historické období přechodu našeho národa od totality k demokracii v listopadu 1989. Jde tedy vpravdě o historickou osobnost. Texty jsou provázeny černobílými fotografiemi.

Bibliografie k zakoupení zde: http://ikarmel.cz/produkt/budete-mi-svedky