PATRON KOSTELA

jan krtitelSvatý Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěních evangelií.

Jan Křtitel se narodil postarším rodičům (Zachariáš a Alžběta), toto narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, ten mu nevěřil, proto oněměl až do provedení obřízky Jana Křtitele.

Jako mladý Jan Křtitel odešel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval    lidi   na   příchod   Vykupitele.   Svým   příkladným
a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil  v  řece  Jordánu,  takto  pokřtil
i Ježíše Krista.

Jan Křtitel v jednom ze svých kázání odsoudil i Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Héródés ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena, řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se brzy poté stalo.

Narození   Jana   Křtitele  církev   slaví   24. června   a   stětí  29. srpna.

Jan Křtitel je patronem Malty, Burgundska a Provence. Dále ochraňuje celou řadu profesí: tkalce, krejčí, kožešníky, koželuhy, sedláře, vinaře, hospodské, bednáře, kominíky, kováře, tesaře, architekty, zedníky, kameníky, majitele biografů, hudebníky, tanečníky a zpěváky atd. Atributem Jana Křtitele v ikonografii je velbloudí rouno. Nejznámějším zvykem o svátku sv. Jana je takzvaný svatojánský oheň.